Steel Challenge – Tips til skytter og RO’er

I Steel Challenge skydes rigtigt mange skud på kort tid. Typisk afgiver en skytte omkring 100-150 skud i timen. Tempoet er højt for både skytter, RO’er og hjælpere. Der er stort set ingen ventetid. Det betyder, at man som skytte får en særdeles intensiv skydeoplevelse over kort tid. Det høje tempo betyder, at alle skal være forberedte, og at der skal være et godt samarbejde mellem skytter, RO’er og hjælpere. Steel afvikles ikke helt på samme måde som IPSC, selv om der er mange ligheder. I det følgende beskrives kort hvordan skydningen gennemføres, med fokus på de ting, som er anderledes end ved IPSC. Uanset om du er skytte eller RO, kan du her finde nogle gode praktiske tips.

Ankomst til stage

Ved ankomst til stage indleverer du som skytte sit scoresheet til RO eller dennes hjælper. Husk at indlevere det korrekte sheet (stage nummer og våbenkategori).

Klargøring

I god tid før du skal skyde, skal du som skytte sørge for, at have fyldt alle dine magasiner, speedloadere eller clips, således at du med sikkerhed kan gennemføre hele skydningen uden at skulle genfylde magasiner på standpladsen (det vil der normalt ikke være tid til). I praksis vil det sige følgende:

  • Single stack magasiner: 5 magasiner + 1 reserve
  • Doble stack magasiner: 3 magasiner (+ evt. ekstra reserve)
  • Revolverskytter: 5 stk. speedloadere + 2 i reserve

I startboksen

Ved ankomst i startboksen checker RO skyttens navn og at der skydes med det våben (kategori), som er anført på scoresheet.

Herefter: Load and make ready.

Som skytte skal du, når du er klar, løfte hænderne så højt at håndledene kan ses bagfra. (Som RO skal du checke, at skytten holder hænderne korrekt. Hvis ikke, skal du advisere skytten herom).

Straks efter skydningen giver RO dig tiden og skriver denne ned. (Skriv tydeligt). Hvis RO mener, at du har miss meddeles dette til dig på følgende måde: ”Possible miss target no x. Skiverne nummereres her fra venstre mod højre i den rækkefølge de ses. Hvis det er stoppladen, man ikke har ramt meddeles: ”Possible miss stop plate”. Som RO eller hjælper er det en meget stor fordel at have et system til at nedskrive mulige miss og evt. dobbeltskud på skiverne. Det gør det betydeligt nemmere at afklare mulige miss ved den senere kontrol af skiverne.

Når du som skytte har skudt første runde genlader du selv (om nødvendig) uden kommando og løfter igen hænderne til korrekt position.

Efter sidste runde aflades og hylstres med de almindelige kommandoer.

Kontrol af skiver

Hvis der har været mulige miss besigtiger skytten sammen med RO skiverne. Husk at checke for kantskud, Blot det mindste strejf på kanten tæller som træf.

Afslutning på stage

RO og skytte underskriver scoresheet.
Der skal være tid til, at skytten kan nedskrive sine resulter til brug for senere egenkontrol.
Før næste skytte sprayes skiverne. Husk at checke kanterne.
Det tager erfaringsmæssigt ca. 7 minutter at afvikle en skytte, inklusiv klargøring til næste skytte.