Reservation og prisliste, bane 14, 15 og 16

Bestilling hos Knud Erik på kep@kep.dk

Prisliste for brug af bane 14, 15 og 16

Nr.  Ydelse Pris, kr.
1. Medlemsskab for foreninger under DSFkbh 500,-
2 Årsbetaling for skytter, som ikke er medlem af en forening under DSFkbh bane 14, 15, 16 – og 10 (når denne bane er til rådighed). 990,-
3 Årsbetaling for skytter, som er medlem af en forening under DSFkbh bane 14, 15, 16 – og 10 (når denne bane er til rådighed) og hvor foreningen betaler for medlemmet. Der afregnes efter antallet af registrerede medlemmer ved sæsonens start (pr. 1/9). Der justeres ikke ved efterfølgende øget eller reduceret antal personer inden for regnskabsåret.

660 kr./skytte for første 10 skytter.

550 kr./skytte for efterfølgende 10 skytter. 440 kr./skytte for efterfølgende skytter uanset antal.

4 Licenskursus pr. bane pr. dag. 440,-
5 Kommercielle kurser for DSF skytter, pr. bane pr. dag. 440,-
6 Kommercielle kurser for ikke-DSF skytter, pr. bane pr. dag. 880,-
7 Udlån til Forsvaret og andre enheder, pr. bane pr. dag. 880,-
8 Kommercielle arrangementer, pr. bane pr. time. 450,-
9 Udlån til Sortkrudtsstævner, DGI-stævner og DSkyU stævner, pr. bane pr. dag. 0,-
10 Udlån til foreninger som i eget økonomisk regi afholder konkurrencer/matcher.
Pr. bane pr. dag.
Der skal før stævnes meddeles hvem der er stævneansvarlig.
Alternativt betales 22 kr. pr. registreret deltager pr. skydedag.
Det skal ved reservation af baner meddeles hvilken afregningsform der ønskes. Betaling for banebrug senest 14 dage efter stævnet.
440,-
Alternativ 22 kr. pr. deltagere
11

Udlån til foreninger som i DSFkbh økonomisk regi afholder konkurrencer/matcher i DSF programmer IPSC, Steel, PPC mv. pr. bane pr. dag.

Der skal før stævnet udpeges en stævneansvarlig og en stævenadministrator (kan være samme person).

Der skal udabejdes et budget, som skal godkendes af DSFkbh’s bestyrelse.

Stævneadministrator administrerer alt i relation til tilmeldinger, betaling for deltagelse, betaling af udgifter mv. Stævneadministrator anvender her egen konto, evt. en af DSFkbh tildelt konto.

Regnskab skal foreligge senest 14 dage efter stævnet sammen med betaling af evt. overtskud. Regnskabet skal udarbejdes i regneark og sendes til DSFkbh’s kasserer. Betaling skal ske ved netbanoverførsel til DSFkbh konto.

0,-
12 Afholdelse af egne stævner i DSFkbh regi.
Der skal før stævnet udpeges en stævneansvarlig og en stævenadministrator (kan være samme person)
Der skal udarbejdes et budget, som skal godkendes af DSFkbh’s bestyrelse.
Stævneadministrator administrerer alt i relation til tilmeldinger, betaling for deltagelse, betaling af udgifter mv. Stævneadministrator anvender her egen konto, evt. en af DSFkbh tildelt konto.
Regnskab skal foreligge senest 14 dage efter stævnet sammen med betaling af evt. overtskud. Regnskabet skal udarbejdes i regneark og sendes til DSFkbh’s kasserer. Betaling skal ske ved netbanoverførsel til DSFkbh konto.
0,-
13

Individuelle aftaler

Der kan træffes individuelle aftaler med enkeltpersoner, grupper af personer og med foreninger sålænge disse aftaler ikke er i strid med vedtægterne for DSF og DSFkbh. Alle aftaler skal som udgangspunkt og på sigt være en fordel for DSFkbh.

Alle aftaler kan tages op til revision én gang årligt.

Individuel