Regler for stævneøkonomi

DSF Distrikt København

Økonomi for stævner i DSFkbh regi

Ved stævner i DSFkbh regi forstås alle stævner, hvor DSFkbh navn er nævnt i indbydelsen.
Ved Stævneafholder forstås den organisation, klub eller privat (kommerciel) firma, som afholder stævnet. Stævneafholder kan også være DSFkbh.
Ved Stævneansvarlig forstås navngiven person i den organisation der afholder stævnet, som er ansvarlig for selve afholdelsen.

  1. Det er ikke tilladt uden DSFkbh’s bestyrelses accept at anvende DSFkbh’s navn og logo i indbydelser.
  2. For hvert stævne skal der være en navngivet stævneafholder og en navngiven stævneansvarlig.
  3. Inden indbydelse udsendes skal indbydelsen godkendes af DSFkbh’s bestyrelse. Bestyrelsen skal bl.a. sikre, at alle relevante oplysninger fremgår af indbydelsen. Det skal af indbydelsen specifikt fremgå, hvem der er stævneafholder, og hvem der er stævneansvarlig. Dersom stævneafholder ikke er DSFkbh, skal det af indbydelsen fremgå, at stævnet er godkendt af DSFkbh.
  4. Dersom stævneafholderen ønsker at evt. underskud dækkes af DSFkbh, skal der udarbejdes et budget, som skal godkendes af DSFkbh’s bestyrelse. Eventuelt overskud fra stævnet går da også til DSFkbh. Den stævneansvarlige skal fremsende regnskab med bilag til Dsfkbh’s kasserer senest 14 dage efter stævnets afslutning. Evt. overskud skal indbetales på DSFkbh’s konto senest 3 uger efter stævnets afslutning. Andre tidsfrister kan dog skriftligt aftales.

DSFkbh
September 2011