Refusion af udlæg

  1. Udgifter dækkes kun mod forudgående aftale herom.
  2. Der skal som udgangspunkt være gyldige bilag på alt, som skal dækkes af DSFkbh.
  3. Bilag som skal betales direkte af DSFkbh skal være stilet direkte til DSFkbh.
  4. Bilag, som er betalt privat af et medlem, scannes og sendes pr. mail til DSFkbh for betaling. Det skal af mail oplyses hvortil udgiften er relateret og i henhold til aktuel aftale.
  5. Bilag, som er betalt af en forening, skal være stillet til pågældende forening. Foreningen sender herefter en faktura til DSFkbh med bilaget som dokumentation for udgiften.
  6. DSFkbh betaler ikke bilag stilet til andet firma. Forekommer der sådanne bilag, skal det pågældende firma udarbejde separat faktura, som sendes til DSFkbh med det oprindelige bilag som dokumentation for udgiften.

DSFkbh
11. juli 2018