Sådan bliver din forening medlem

DSF-KBH´s primære opgave er at medvirke til at drive og bevare KSC, der for nuværende driver Københavns Skytte Center. Der kan ske en udvikling, så der kommer andre skydebaner til i dette samarbejde.

DSF-KBH udpeger en repræsentant til KSC`s bestyrelse, da vi er et af de fem permanente medlemmer. Dette foregår efter KSC`s vedtægter.

Medlemmer af DSF-KBH optages på distriktssamlingen efter indstilling fra distriktsbestyrelsen.

Som medlem af DSF-KBH kan optages ansøgere som opfylder følgende:

  • Foreningen er medlem af DSF
  • Foreninen er Fast Bruger på KSC

DSF Distrikt København har permanent råderet over bane 14, 15 & 16 på Kalvebod. Vi ejer alt udstyr på disse baner. Der betales årligt til KSC for denne råderet. Vi har PT udlejet en halv container til CPS, hvor de har udstyr, dette udstyr er CPS`s ejendom.

Vi opkræver betaling af vores medlemsforeninger for brug af baner og udstyr.

Da vores faciliteter har en naturlig begrænsning, er vi ikke forpligtet til at optage nye foreninger, det er en vurdering bestyrelsen og distriktssamlingen må gøre fra gang til gang.
Medlemmer har stemmeret til distriktssamlingen efter DSF`s regler: 20-40-60-80-100.

Nærmere oplysninger om medlemsskab og de fordele du og din forening herved opnår kan fås ved henvendelse til bestyrelsen (se under “Bestyrelsen”

Fordele ved at være medlem

Foreninger og skytter har mange fordele af at være medlem af DSF Distrikt København:

  • Klubhus
  • Nye udendørs baner med utallige træningsmuligheder (IPSC, Steel mv.)
  • Teknisk udstyr til træning
  • Træningssamlinger
  • Kurser
  • Stævner
  • Samkørsel til eksterne stævner (Danmark, Sverige, Europa)
  • og ikke mindst hyggeligt samvær med ligesindede, som synes at skydning skal være en sjov, spændende og dynamisk sport.

Velkommen i DSFkbh.