Lån og aflevering af baner som administreres af DSFkbh

  1. For hvert stævne skal der være en navngivet stævneansvarlig.
  2. Baner, anlæg og udstyr gennemgås med en repræsentant for bestyrelsen af DSFkbh før stævnet. Det aftales hvilke baner og hvilket udstyr, der er brug for.
  3. Pris for leje af baner og udstyr aftales. (Denne pris kan dog godt være 0 kr.). Aftalen bekræftes i en e-mail med kopi til DSFkbh’s kasserer.
  4. Inden stævnet indbetaler den stævneansvarlige et depositum, som mindst skal udgøre de omkostninger der måtte være, dersom DSFkbh har brug for at bestille ekstern arbejdskraft for at foretage oprydningen. Minimum depositum udgør 500 kr. DSFkbh kan i særlige tilfælde fravige betaling af depositum.
  5. Dersom stævnet omfatter opstilling af skiver, som ikke står i bagvolden skal alle opstillinger (stages) forinden godkendes af en banelægger. Dette skal ske senest dagen før stævnet. Skiver (eller bagplader) skal være monteret, så der ikke er tvivl om opstillingerne.
  6. Den stævneansvarlige er ansvarlig for, at baner, anlæg og udstyr afleveres i samme stand som modtaget. Dette skal som udgangspunkt være sket senest 3 dage efter stævnets afslutning. Anden tidsfrist kan dog aftales skriftligt.
  7. Dersom tidsfristen for oprydning er overskredet iværksættes oprydningen af DSFkbh for brugeres regning.
  8. Når baner er reetableret og udstyr leveret tilbage foretages en gennemgang med en repræsentant for bestyrelsen.
  9. Evt. overskud af depositum returneres til den stævneansvarlige eller dennes klub/organisation. Dette skal ske senest 14 dage efter stævnets afslutning. Anden tidsfrist kan skriftligt aftales.

DSFkbh

September 2011