Kontakt os

Funktion Navn Opgaver Kontaktdata
Formand for bestyrelsen Erkki Søndergaard Formand
Indkalde til best. møder.
Indkalde til årsmøder
Årsberetning
erkkikrudtuglen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Knud Erik Poulsen Webside kep@kep.dk

Vores kontakt hos KSC, Skydebaneforeningen. Anlæg, myndigheder og uddannelse.

(ikke medlem af bestyrelsen)

Finn Johansen finn.johansen@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem Mark Weisinger IPSC matcher mv. markwise45@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Claus Nørby Madsen Steel Challenge
PPC 1500
cnm@c.dk

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Ethan Ingholt

Selo Selcuk

Løbende opgaver vedr. baner mv.

Matcher mv.

eaningholt@hotmail.com

seloseller@hotmail.com

Revisor

(ikke medlem af bestyrelsen)

Kurt Kjær Petersen Revision af årsregnskab west-sortkrudt@webspeed.dk