Kontakt os

Funktion Navn Opgaver Kontaktdata
Formand Erkki Søndergaard Formand
Indkalde til best. møder.
Indkalde til årsmøder
Årsberetning
erkkikrudtuglen@gmail.com
Kasserer Knud Erik Poulsen Kasserer
Løbende regnskab
Årligt regnskab
Webside
kep@kep.dk
Bestyrelsesmedlem Finn Johansen Repræsentant for DSFkbh i
Skydebaneforeningen for KSC.
Anlæg og myndigheder.
Uddannelse
finn.johansen@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem Mark Weisinger IPSC matcher mv. markwise45@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Claus Nørby Madsen Steel Challenge
PPC 1500
cnm@c.dk
Suppleant Ethan Ingholt Deltage i best. møderne og holde
sig orienteret om de løbende opgaver.
eaningholt@hotmail.com
Revisor Kurt Kjær Petersen Revision af årsregnskab west-sortkrudt@webspeed.dk