Kombiriffel

Skydning på KSC selvmarkerende langdistancebaner må kun ske under ledelse af en af DSF Københavns godkendte banekommandører.

Der må kun benyttes fuldkappet ammunition, FMJ. Ammunitionskontrol skal foretages.

Der må kun skydes jævnfør reglerne i DSF Kombiriffel reglement

DSF København udpeger et antal banekommandører der kan stå for DSF Københavns og DSF’s konkurrencer på KSC selvmarkerende langdistancebaner.

Klubber under DSF København kan indstille til DSF København om godkendelse af de af klubben anbefalede banekommandører. De godkende banekommandører skal stå for klubbens træning og stævner. Der bliver tale om et begrænset antal godkendelser til hver klub.

Overtrædelse af reglerne for skydning på KSC selvmarkerende langdistancebaner vil medføre yderligere begrænsning for skydning på disse.

Liste over godkendte banekommandører, Kombiriffel på 200 m og 300 m baner

Neden stående er godkendt af DSF Distrikt København som banekommandører til KSC selvmarkerende 50, 200 og 300 m baner på Københavns Skytte Centers anlæg.

  1. Finn Johansen
  2. Knud Erik Poulsen
  3. Michael Løye
  4. Jens Bo Nielsen
  5. Jesper Thor Slaarup
  6. Finn Pedersen
  7. Henrik Madsen
  8. Poul Christensen

Banekommandørerne kan åbne for skydning med kombirifler jævnfør:

A. Kombiriffel reglement.

B. Regler for DSF Kombiriffel skydning på KSC selvmarkerende langdistance baner.

C. At Banekommandøren(e) har skrevet sig ind (og ud) i mappen hos vagten.

Formand
Finn Johansen / DSF Distrikt København