Regler for anvendelse af klubhus

Generelt

Klubhuset er røgfrit område.

Alle som anvender klubhuset skal rydde grundigt op efter sig.

Klubhuset aflåses efter endt brug.

Misligholdelse af husordenen kan betyde forbud mod ophold i klubhuset.

Nøgler til klubhuset

Alle i bestyrelsen har en nøgle.

DSF Distrikt Københavns repræsentant i brugerstyrelsen har en nøgle

Vagten har sin egen nøgle

Vagten har en nøgle til udlån. Vagten kan låne denne nøgle ud til personer som er godkendt af bestyrelsen. Hvilke der er godkendt fremgår af en liste, som ligger hos vagten. Nøglen skal afleverers til vagten efter endt brug.

Personer som påtager sig et længerevarende frivilligt arbejde for distriktet kan låne en nøgle.

Herudover kan medlemmer søge om en nøgle. Alle som har en fornuftig årsag til at have behov for en nøgle kan få en sådan mod betaling af et nøgleregistreringsafgift på 200 kr. samt 100 kr. i afgift pr. år. Der betales forud for et år af gangen. Bestyrelsen afgør om en ansøger har behov for en nøgle.

Nøgler kan inddrages ved misligholdelse og må ikke lånes ud til andre

Hvis en nøgle tabes kan man erhverve en ny nøgle mod at betale en ny registreringsafgift.

Afregningsåret for nøgler går fra 1. sep. – 31 august.