Regler for reservationer af baner

Alle, som ønsker at reservere baner, skal oplyse hvem der er skydeleder og hvem der er ansvarlig for oprydning (dette kan godt være samme person). Samtidig skal der separat for banerne 14, 15 og 16 oplyses, hvornår evt. byggeri påbegyndes og hvornår banerne igen er ryddet. Planen sendes til DSFkbh’s kasserer. Først når godkendelse er modtaget kan banerne betragtes som reserveret.

For bane 16 er der følgende procedure:

  • De, som skal bruge banen tager stålet ned og stiller det på den/de anviste pladser.
  • DSFkbh sætter selv stålet op igen.
  • For den beskrevne ydelse betales i alt 600 kr. pr. match.
  • Der betales fortsat herudover den sædvanlige baneleje/pris.
  • Det generellee  krav er, at banen er ryddet ved matchens ophør, medmindre andet er aftalt.

Opdateret sidst d. 14. juni 2021.

Reservationer 2021 (senest opdateret d. 19. april 2021)

28. marts: CPS MM1. Bane 14+15+16+10a+10b+10c.

10. april: CPS MM2. Bane 14+15+16+13a+13b+13c.

24. april: SAS sk. Minimatch. Bane 14+15+16++13a+13b+13c.

8. maj: CPS MM3. Bane 14+15+16+13a+13b+13c.

14. + 15. + 16 maj: Springshoot, sortkrudt. Bane 14+15+16+13a.

12. juni:  CPS MM3.1. Bane 14+15+16+13a+13b+13c.

31. juli: Reserveret CPS. Bane 14+15+13a+13b.

14. august: Reserveret CPS. Bane 14+15+13a+13b.

19. – 22. august. Bane 14+15+16+13a+13b. DM Western.

28. august – 6. september: SweDen Cup 8. Bane 9+10a+10b+10+ 13a+13b+14+15.

10. – 13. september: Sortkrudtskydning bane 14+15+16+10a+10b (Kurt Kjær)

21. september – 6. oktober: COP21. Bane 14+15+16+10a+10b+13a+13b.

9. + 10. oktober: 9. + 10. okt. Steel Challenge kursus

15. + 16. + 17. oktober: DGI DM Terræn. Bane 15 + 16 + 10a,b + 13a,b

23. oktober. CPS MM 4. Bane 10a, 10b, 10, 9, 15, 14

19. december. CPS X-match: Bane 14+15+13a+13b.