Regler for reservationer af baner

Alle, som ønsker at reservere baner, skal oplyse hvem der er skydeleder og hvem der er ansvarlig for oprydning (dette kan godt være samme person). Samtidig skal der separat for banerne 14, 15 og 16 oplyses, hvornår evt. byggeri påbegyndes og hvornår banerne igen er ryddet. Planen sendes til DSFkbh’s kasserer. Først når godkendelse er modtaget kan banerne betragtes som reserveret.

For bane 16 er der følgende procedure:

  • De, som skal bruge banen tager stålet ned og stiller det på den/de anviste pladser.
  • DSFkbh sætter selv stålet op igen.
  • For den beskrevne ydelse betales i alt 600 kr. pr. match.
  • Der betales fortsat herudover den sædvanlige banelje/pris.
  • Ved minimatcher vil der være krav, om at banen er ryddet ved matchens ophør. Ved andre matcher aftales individuelt, hvornår banen ønskes klar til bygning og hvornår banen igen skal være ryddet.

DSFkbh d. 2. nov. 2016. Opdateret 02.02.2020.

 

Reservationer 2021 (senest opdateret 1. marts 2021):

28. marts CPS MM1. Bane 14+15+16+10a+10b.

10. – 13. sep. Sortkrudtskydning bane 14+15+16+10a+10b (Kurt Kjær)

P-træning alle dage

Dato Bane 14 Bane 15 Bane 16 Tid